ค้นงาน :       
 
ข้อมูลบางส่วนของผู้สมัครงานจะเปิดเผยเฉพาะสมาชิกเท่านั้น
สำหรับสมาชิก ต้องทำการ เข้าระบบ ก่อน
ผู้ที่ยังไม่เป็นสมาชิกสามารถ ลงทะเบียน ได้ที่นี่
หรือสามารถติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่ 02-3002732,089-7521486

 ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
ชื่อ-นามสกุล : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
เพศ : หญิง
วันเดือนปีเกิด : 13 พฤศจิกายน 2524
อายุ : 26 ปี
ส่วนสูง : 159 เซ็นติเมตร
น้ำหนัก : 49 กิโลกรัม
สัญชาติ : ไทย
ศาสนา : พุทธ
สถานะภาพสมรส : โสด
สถานะภาพทางทหาร : พ้นภาระทางทหาร-ไม่ต้องเกณฑ์ทหาร(สำหรับผู้หญิง)
 ส่วนที่ 2 ข้อมูลในการติดต่อ
     
ที่อยู่ปัจจุบัน : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
แขวง/ตำบล : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
เขต/อำเภอ : เมือง
จังหวัด : ขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์ : 40000
โทรศัพท์บ้าน : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
โทรสาร : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
โทรศัพท์มือถือ : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
อีเมล์ : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
     
 ส่วนที่ 3 ข้อมูลตำแหน่งงานที่ต้องการ
     
สาขาวิชาชีพ : เกษตร/การปศุสัตว์/การประมง
ลักษณะงานที่ต้องการ : งานประจำ (Full Time)
ทำงานจังหวัดอื่นได้หรือไม่ : ได้
     
 ส่วนที่ 4 ข้อมูลทางการศึกษา
     
ปัจจุบัน : จบการศึกษาแล้ว
ชื่อสถาบันการศึกษา : สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขตสุรินทร์
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
แผนกหรือสาขาวิชา : วทบ.พืชศาสตร์
วิชาเอก : พืชศาสตร์-พืชไร่นา
เกรดเฉลี่ย : 3.73
ปีการศึกษาที่จบ : 2547
     
ชื่อสถาบันการศึกษา : สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขตสุรินทร์
ระดับการศึกษา : ปวส.
แผนกหรือสาขาวิชา : พืชศาสตร์
วิชาเอก : พืชศาสตร์
เกรดเฉลี่ย : 3.41
ปีการศึกษาที่จบ : 2545
     
ชื่อสถาบันการศึกษา : -
ระดับการศึกษา : -
วิชาเอก : -
เกรดเฉลี่ย : -
ปีการศึกษาที่จบ : -
     
 ส่วนที่ 5 ข้อมูลการฝึกอบรมวิชาชีพหรือการฝึกอบรมฝีมือแรงงาน
     
 ส่วนที่ 6 ประวัติการทำงาน
>
     
ประสบการณ์ทั้งหมด : 3 ปี
เริ่มจาก : สิงหาคม 2550 ถึง ตุลาคม 2550
บริษัท : สำนักงานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมจังหวัดขอนแก่น
ที่อยู่บริษัท : ถ.ศูนย์ราชการ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เงินเดือน : 9160
ลักษณะงานที่ทำ : นำเข้าข้อมูลและประมวลผล โดยใช้โปรแกรม Arc view และ สรุปรายงานโดยใช้ โปรแกรม microsoft excel และปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
     
เริ่มจาก : มิถุนายน 2549 ถึง กรกฎาคม 2550
บริษัท : โรงพยาบาลขอนแก่น
ที่อยู่บริษัท : ถ.ศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
เงินเดือน : 6820
ลักษณะงานที่ทำ : บันทึกข้อมูลลูกหนี้ของโรงพยาบาล จัดทำเอกสารเพื่อเสนอขออนุมัติตัดหนี้สูญของลูกหนี้ และปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย
     
เริ่มจาก : พฤษภาคม 2547 ถึง พฤษภาคม 2549
บริษัท : น้ำตาลสุรินทร์ จำกัด
ที่อยู่บริษัท : ต.ปรือ อ.ปราสาท จ.สุรินทร์
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ธุรการศูนย์
เงินเดือน : 6130
ลักษณะงานที่ทำ : บันทึกข้อมูล จัดทำฐานข้อมูลชาวไร่ และจัดทำรายงานโดยใช้โปรแกรม microsoft office จัดทำเอกสารสำหรับสมัครสมาชิกและขอเงินส่งเสริมให้แก่เกษตรกร และจัดทำแผนที่แปลงปลูกอ้อยโดยใช้โปรแกรม Arc view และประมวลผลส่งให้สำนักงานส่วนกลาง และปฏิบัติงานต่างๆตามที่ได้รับมอบห
     
     
สาเหตุออกจากงานครั้งสุดท้าย
เนื่องจาก
: สิ้นสุดสัญญาจ้างงาน
     
 ส่วนที่ 7 ความสามารถพิเศษ
     
ความสามารถทางภาษา : ไทย อังกฤษ
พิมพ์ดีด : ไทย 42 คำ / นาที      อังกฤษ 35 คำ / นาที
ความสามารถทางการขับขี่ : รถจักรยานยนต์
ยานพาหนะส่วนตัว : รถจักรยานยนต์
ความสามารถพิเศษ อื่น ๆ : ใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม microsoft office และ Arc view ได้
โครงการ ผลงาน เกียรติประวัติ : ได้เข้าร่วมโครงการจัดทำแผนที่ฐานในการกำหนดแนวเขตการใช้ประโยชน์และการอนุรักษ์ที่ดิน (Reshape)
บุคคลอ้างอิง : นายสิทธิพงษ์ พิฆาตไพรี 081-2632874
     
  สถานะ : ตรวจสอบเรียบร้อย วันที่แก้ไขข้อมูลล่าสุด 10 ตุลาคม 2550 14:08:52

 
 
สมัครงาน| หางาน| Otwo Flavogen| ปูแดง ไคโตซาน| ที่ดิน อสังหาริมทรัพย์
หน้าแรก l ค้นงาน l ค้นประวัติ l ฝากประวัติ l ประกาศงาน l อัตราโฆษณา l ผู้ประกอบการเข้าระบบ l ผู้สมัครงานเข้าระบบ
แหล่ง หางาน สมัครงาน งาน รับสมัครงาน ฝากประวัติ งานราชการ จดหมายสมัครงาน Job Thai ประกาศรับสมัครงาน Job Thailand Thai Job
 
Copyright 2005-2009 © ThaiLabor.com All rights reserved.